Over het vak

Bij het vak Moderne Media & Design leer je veel bassisvaardigheden die handig kunnen zijn bij alle vakken. Zo begin je in het eerste jaar met het leren van programma's als Word, Excel, Powerpoint en Prezi. Daarnaast krijg je les in foto- en video bewerken en ga je zowel op de computer  als op papier leren ontwerpen.

Lesmethode

Je krijgt 3 uur in de week les en werkt op basis van projecten. Je werkt zelfstandig aan de opdrachten en de docent is een echte coach. Per blok is er een andere docent die expert is in het geven van het vak.

Moderne Media & Design in de bovenbouw

Ook in de bovenbouw gaat het vak verder onder de naam informatie technologie theoretische leerweg (ITTL). In het vierde jaar sluit je het vak af met een examenopdracht. Dit vak (ITTL) staat straks naast vakken zoals Nederlands en Engels op je diploma.


Uitleg iconen en onderdelen MM&D

Hieronder vind je twee bestanden waar je uitleg vindt over de verschillende onderdelen en iconen die je tegenkomt in de opdrachtenbladen en informatiebladen. Neem dit goed door voordat je met een opdracht begint.